Sản phẩm

Sản phẩm tổ yến đang có tại yến sào giá sỉ

Tổ yến thô giá rẻ, tổ yến thô cao cấp, yến tinh chế, yến tinh chế rút lông

Tổ yến mới khai thác

tổ yến thô

Tổ mới cập nhật 16/5 loại 12tổ/100g

Giá sỉ 19tr/1kg

Gọi    0988387939 (HCM)

Hoặc 01234993839 (RG)